KPOP Touring

  +48 508 211 010          info@4bbtour.eu

STUDIOPAV + KINECTVIBE PRESENTS:

Only One Of world tour 2024

STUDIOPAV + KINECTVIBE PRESENTS:

Benefits: kpoptickets.com

General sale starts: 22 April 4pm (Warsaw time)

Polish #lyOn – get ready to discover all the information relating to tickets for the OnlyOneOf 2024 World Tour – dOpamine

Three types of special packages will be available:

– VVIP+: includes 1-minute Fan Chat per artist, Poster, Poster Signed during Fan Chat, Group Photo, Hi Touch, VVIP+ Badge and Lanyard, First Group to Enter the Venue

– VVIP: includes Poster, Fan Sign, Group Photo, Hi Touch, VVIP Badge and Lanyard, Enter the Venue after VVIP+

– VIP: includes Group Photo, Hi Touch, VIP Badge and Lanyard, Enter the Venue after VVIP.

Benefits don’t include the entrance of the show, please be sure to buy the ticket.

Here is sales schedule:

– 18 April: VVIP+ and VVIP for “Studio Pav” early access

– April 19: General sale VVIP+, VVIP and VIP

– April 22: Concert Admission and Premium Snapshot sale

– April 24: Standard Snapshot Sale

Entrance tickets will be on sale on 4BB ( link: https://kpoptouring.com/only-one-of-2024/ )

Special packages on sale on www.kpoptickets.com

@studio_pav @studiopaveurope

#OnlyOneOf #온리원오브 #OOOWorldTour2024 #OnlyOneOfWorldTour2024 #onlyoneof_worldtour_dopamine. #OnlyOneOf_in_Europe #OOO_dOpamine_Europe #OnlyOneOf_dOpamine_Europe

Group Biography

OnlyOneOf is a 6-member South Korean boy group. The group debuted on May 28, 2019. OnlyOneOf is known for its unique and experimental approach to music and concepts. The group’s lineup has undergone changes over time, but their latest lineup includes members KB, Rie, Yoojung, Junji, Mill, and Nine.

Description of their Music

Genre and Style: OnlyOneOf has explored various genres, blending K-pop with R&B, hip-hop and experimental sounds. Their music is characterized by innovation and the ability to convey deep emotions through evocative lyrics and complex compositions. The group has cited a variety of influences, from iconic K-pop artists to musicians from diverse genres, which is reflected in their unique and versatile sound.

Recent Release: “dOpamine”

In January 2024, OnlyOneOf released their new album “Things I Can’t Say Love,” highlighting the single “dOpamine.” This track has earned praise for its artistic blend of innovative sounds and profound lyrics, positioning itself as a centerpiece in his discography.

DODATKI: www.kpoptickets.com

Start sprzedaży generalnej: 22 kwietnia, godz. 16:00

Polish #lyOn – zapoznaj się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi biletów na Światową trasę OnlyOneOf 2024 – dOpamine

Dostępne będą trzy rodzaje pakietów specjalnych:

VVIP+: obejmuje 1-minutową rozmowę z każdym z artystów, plakat, plakat podpisany przy Tobie przez artystów, zdjęcie grupowe, Hi Touch, ID + smycz VVIP+, wejście na koncert w pierwszej kolejności

– VVIP: obejmuje plakat, plakat podpisany przy Tobie przez artystów LUB podpisanie przyniesionej przez Ciebie płyty CD OnlyOneOf, zdjęcie grupowe, Hi-Touch, ID + smycz VVIP, wejście do klubu w drugiej kolejności po VVIP+

– VIP: obejmuje zdjęcie grupowe, Hi Touch, ID + smycz VIP, wejście do klubu w trzeciej kolejności.

Dodatki ( benefits ) nie obejmują wejścia na koncert, pamiętaj o zakupie biletu!

Oto harmonogram sprzedaży:

– 18 kwietnia: VVIP+ i VVIP wczesny dostęp przez „Studio Pav”.

– 19 kwietnia: Start sprzedaży VVIP+, VVIP i VIP na www.kpoptickets.com

22 kwietnia: Start sprzedaży biletów (TIER 1, TIER 2, TIER3) na koncert na 4BB (link: https://kpoptouring.com/only-one-of-2024/ )

– 22 kwietnia: Start sprzedaży Premium Snapshot Sale na www.kpoptickets.com

24 kwietnia: Start sprzedaży Standard Snapshot Sale na www.kpoptickets.comBilety wstępu będą w sprzedaży na 4BB (link: https://kpoptouring.com/only-one-of-2024/ )

Specjalne pakiety w sprzedaży na www.kpoptickets.com

@studio_pav @studiopaveurope

#OnlyOneOf #온리원오브 #OOOWorldTour2024 #OnlyOneOfWorldTour2024 #onlyoneof_worldtour_dopamine. #OnlyOneOf_in_Europe #OOO_dOpamine_Europe #OnlyOneOf_dOpamine_Europe

Opis artystów:

OnlyOneOf to sześcioosobowy boysband z Korei Południowej. Grupa zadebiutowała 28 maja 2019 roku. OnlyOneOf znana jest z unikalnego i eksperymentalnego podejścia do muzyki i konceptów. Skład grupy zmieniał się z biegiem czasu, ale w najnowszym składzie znajdują się członkowie KB, Rie, Yoojung, Junji, Mill i Nine.

Opis twórczości:

Gatunek i styl: OnlyOneOf eksplorował różne gatunki, łącząc K-pop z R&B, hip-hopem i brzmieniami eksperymentalnymi. Ich muzykę cechuje innowacyjność i umiejętność przekazywania głębokich emocji poprzez sugestywne teksty i złożone kompozycje. Grupa odwoływała się do różnorodnych wpływów, od kultowych artystów K-popu po muzyków reprezentujących różnorodne gatunki, co znajduje odzwierciedlenie w ich wyjątkowym i wszechstronnym brzmieniu.

Najnowsze wydanie: „dOpamine”

W styczniu 2024 roku OnlyOneOf wydało swój nowy album „Things I Can’t Say Love”, na którym promowany jest singiel „dOpamine”. Utwór ten zyskał uznanie za artystyczne połączenie nowatorskich dźwięków i głębokich tekstów, pozycjonując się jako centralny element jego dyskografii.

SCHEDULE

Progresja, Warsaw
12/06/2024
VVIP+: 16:00
VVIP: 16:30
VIP: 18:00
Doors: 18:30
Show: 20:00

CONCERT CHART

TICKET INFORMATION​

TIER 1: 355ZŁ

TIER 2: 225ZŁ

TIER 3: 155ZŁ